Pro manažery a manažerky firem a společností se koná v dubnu v Praze.


Konference pořádaná Agenturou MotivP je urÄena vÅ¡em manažerům firem a spoleÄností. Zábavným a zajímavým způsobem zprostÅ™edkuje vÅ¡em hostům problematiku transformace a zmÄ›n, které jsou v dneÅ¡ní moderní dobÄ› nevyhnutelnou nutností, jak každý jistÄ› ví. PÅ™ijeÄte se inspirovat na konferenci, která nabídne prostor i pro VaÅ¡e dotazy a otázky. RozhodnÄ› nebudete litovat, vstupenky lze zakoupit jeÅ¡tÄ› dnes!

TransformaÄní zmÄ›na anebo co vÅ¡echno je jinak se koná v dubnu

Agentura Motiv P pořádá v dubnu zajímavou akci – konference s názvem TransformaÄní zmÄ›na anebo co vÅ¡echno je jinak nabídne manažerům a manažerkám nové pohledy a názory v této oblasti. Promluví zde významné osobnosti z nejrůznÄ›jších oborů pracovní Äinnosti, vÅ¡e bude doprovázeno zábavným programem, nudit se nebude rozhodnÄ› nikdo. Bude přínosem pro manažerství jako takové. Neváhejte a zakupte si vstupenky jeÅ¡tÄ› dnes a rozhodnÄ› se pÅ™ijeÄte podívat, mnoho nových a zajímavých informací zde můžete pochytit!

Nezařazené