Je to zbytečné

Jak je dobře známo Internet a celá výpočetní technika neuvěřitelným způsobem k sobě dokáže lákat, ať už málé, či velké lidi a doslova je ovládat. Určitě tady tuhle skutečnost, si vybavíte hned potom, co uslyšíte slovo počítač, anebo výpočetní technika. Ale musíme říci, pokud si to takhle představujete, zkuste se na věc podívat z jiného pohledu.

            Počítače a celkově výpočetní technika nám otevírá netušené možnosti a Internet je branou do tohoto světa netušených možností, která ůže rozvíjet naše schopnosti a koneckonců vlastnosti, ale také může být příčinou zhoršení našich výsledků a třeba rozpadu naší osobnosti
 Všechno to záleží stejně, jako u všeho na výchově, podle našeho názoru.

            Záleží vše na tom, co svým ratolestem dovolíme a to samé platí, taktéž o webu obecně. Web se svým nepřeberným množstvím informací a možností nám může posloužit, jako dobrý sluha a může pomoci k rozvoji, nejen vědy, ale taky celé společnosti. Proto bysme zde chtěli vyjmenovat jeho pozitiva a negativa, abychom třeba jen zmírnili váš postoj.

1.      Výhody:

Ø   Dostupnost – Dnes se můžete připojit na Internet kdekoli a používat ho téměř k čemukoli.
Ø   Velké množství informací – Vyskytuje se na webu množství informací, ale ne všechny informace jsou člověku k jeho prospěchu.
Ø   Rychlost – Pomocí Internetu se zkrátila doba některých běžných lidských úkonů na minimum, například odesílání zprávy.
Ø   Kontakt s ostatními – Pomoci sociálních sítí můžete být prakticky nepřetržitě v kontaktu se svými přáteli a známými.
Ø   Předmět rozvoje vědy a techniky –  Internet, společně s různými softwary se může ovšem stát významnou součástí, jak učebních osnov, díky velkému množství užitečných informací, ale taky předmětem k dosažení technického, či vědeckého rozvoje.

2.      Nevýhody:

Ø   Ztráta osobních informací –  Internet se může taky stát předmětem odcizení vašich osobních údajů, díky všemožným počítačovým virům.
Ø   Prostředek šikany –  Ano, Internet se může stát taky předmětem psychických útoků na vás nebo vaše ratolesti.
Ø   Závislost –  Všemožné využívání počítače jen pro zábavu má taky svou stinnou stránku, v možném vytvoření závislosti a v následných zdravotních potížích.
 
Doufáme, že tímto článkem jsme vás aspoň donutili přehodnotit váš názor na problematiku používání webu, protože Internet skutečně, není takový špatný, jak se o něm někdy tvrdí.