Zopakujeme vám negativa

Vzhledem k tomu, že tato otázka je velice ožehává a řeší jí už po dlouhá školští odborníci, napříč celým světem, tak jsme si jistí, že už máte v hlavě vytvořený obrázek týkající se této problematiky. Proto vám chceme zopakovat, již dobře známé negativní okolnosti doprovázející vaše ratolesti studiem.

            Hlavně malé děti náchylné na odvádění jejich pozornosti od učiva. Nevíme, čím to může být dané, a koneckonců to nechceme ani zkoumat, nejspíše jejich mladistvou zvědavostí a chutí zkoušet neustále něco nové, něco originální, co je nadchne a k čemu jsou schopny se doslova připoutat. Fakt je ale ten, že web, stejně jako počítačové hry mohou malé děti pohltit natolik, že pomalu přestanou vnímat realitu. Určitě to všichni dobře znáte, protože mnohdy s touto skutečností mají problémy také dospělí lidé. Právě kvůli tomu, zde píšeme tento článek, protože si myslíme, že zopakování fakt není nikdy na škodu.

Negativa:

·                Odvádění pozornosti od výuky – Všichni jsme to určitě zažili, jak nás něco hodně láká, tak většina z nás i přes vypětí všech svých sil nedokáže tomu lákadlu odolat a musí ho mít. Podobně působí taky při výuce připojený Internet na vaše děti, kteří i kvůli společenským konvencím prostě ho musí zapnout a podívat se třeba do internetového obchodu na nové šaty. Přitom ale dítě nepostřehne, že ostatní už jsou ve výkladu látky o stranu dále.
·                Klesající kvalita výuky – Právě s odváděním pozornosti souvisí, taktéž horší kvalita výuky, která je závislá především na rychlém pojímání informací z okolí, ovšem jak je dobře známo, tak ani člověk nedokáže vnímat, a ani dělat víc věcí najednou.
·                Horší soustředění dětí –  Horší soustředění dětí, ať už se to nezdá souvisí taktéž mnohdy s Internetem. Hlavně u dětí holdující dlouhodobě Internetu, kvůli různým hrám. Hry způsobí právě pohlcení dítěte, které se poté nedokáže i v době, kdy nemá přístup k počítači soustředit.
·                Nervóznější učitelé – A s těmito neduhy u dětí někdy přichází nervozita samotných kantorů, kteří sami kvůli tomu podávají mnohdy horší výkon.
Ovšem i přes všechny tyto skutečné negativa, se spíše klaníme k plnému zavedení IT techniky do výuky, protože si myslíme, že to má smysl.