Láká vás muškaření?


Pokud vás láká muÅ¡kaÅ™ení, nic by vám nemÄ›lo bránit v tom, abyste se o nÄ›j nepokusili. ZvláštÄ› tehdy, máte-li za sebou již vÅ¡echny klasické způsoby – plavanou, lov na položenou, i lov přívlaÄí. Jakmile Kterýkoliv z „tichých bláznů“ vÅ¡emi tÄ›mito způsoby rybolovu projde a složí tím takzvaný pomyslný doktorát, touha za poznáním ho vede a žene stále dál a dál, aby nezůstal v půli cesty a dosáhl až na profesuru, tedy pÅ™eÅ¡el i k lovu na umÄ›lou muÅ¡ku. NehledÄ› k tomu, že tímto způsobem lovu si prodloužíte i rybářskou sezonu.

Výběr muškařského prutu by měl být rituálem

K novému způsobu lovu vÅ¡ak nestaÄí jenom touha po nÄ›Äem novém a dobrodružném, ale je tÅ™eba se také dokonale vybavit. MuÅ¡kaÅ™ský prut má totiž naprosto jiné parametry, poslání a vlastnosti. Zapomeňte tedy, že byste se obeÅ¡li s teleskopem nebo plavaÄkovou dÄ›liÄkou. Možná máte přátele – kolegy rybáře – kteří vám ochotnÄ› a dobÅ™e s výbÄ›rem poradí – pokud ne, poradíme vám rádi my. AÅ¥ tak Äi tak – v obojím případÄ› skvÄ›le a profesionálnÄ› nakoupíte právÄ› u nás. ÄŒekají na vás rybářské potÅ™eby PODBÄšRÃK.

Nezařazené