Zajímavá finanční kompenzace za zpoždění

Stalo se vám někdy, že jste přišli na letiště a zjistili, že váš spoj má zpoždění? Dost pravděpodobně vás tato situace dostala do nesnází a znepříjemnila celou cestu. Věděli jste však, že se i z této nepříjemné situace dá vytěžit maximum, a že za své čekání můžete dokonce získat atraktivní finanční kompenzaci?vrtulové letadlo v hangáru

Málokterý turista je obeznámen se zněním regulace EU 261/2004. O co v tomto nařízení jde? Jedná se o jakousi ochranu turistů v tom slova smyslu, že pokud dojde k časové prodlevě způsobené jistými okolnostmi, tak máte vy, jakožto zákazník, právo na finanční odškodnění, a to v minimální výši 250 euro. Jak to přesně funguje a jaké podmínky je potřeba splnit?

Víc než 3 hodinové zpoždění
Prvním předpokladem, abyste získali od dané společnosti odškodnění, je to, aby celková délka vašeho zpoždění přesáhla v cílové destinaci tři hodiny. To znamená, že pokud do cíle dorazíte o 3 hodiny později, než bylo původně v plánu, získáváte nárok na kompenzaci a máte právo na reklamaci zpožděného letu Claim Cloud. Další podmínkou je to, aby let proběhl v rámci prostoru EU, nebo aby společnost, se kterou jste cestovali, měla své sídlo na území EU, nebo aby se alespoň letiště, kde vaše cesta započítala, nacházelo v rámci Evropské unie. Je také potřeba, aby daná komplikace nevznikla působením nějakých takzvaně vyšších sil, jako například:

  • Přírodní katastrofa
  • Špatné počasí
  • Bezpečnostní situace
  • Stávka třetí strany
  • Omezení provozu ve vzdušném prostoru

výhled z letadla
Za jakých okolností jste tedy v právu? Nárok na reklamaci budete mít například tehdy, pokud se rozhodli zaměstnanci společnosti stávkovat, a díky tomu nebylo možné realizovat cestu podle plánu. Tato situace může nastat zejména tehdy, pokud cestujete s nízkonákladovými společnostmi, u kterých nejsou stávky bohužel ničím neobvyklým. Je tedy dobré být připraven a vědět, na co máte právo.