Jak vést důležitá jednání? 5 tipů pro úspěšná jednání.

1. Buďte asertivní

V dnešní době má veliká spousta lidí v sobě zakořeněné přesvědčení, že prosazovat své vlastní ego je špatné. Nikoliv! Být sami sebou je asi nejpodstatnější částí úspěšného jednání. Být sami sebou a dovolit i druhým aby mohli být sami sebou ve vaší přítomnosti, to je pravý klíč, který odemyká zámky úspěchů při jednání.
potřesení rukou

2. Připravte se

Velice podstatnou částí je příprava. Správný profesionál si vždy připraví své mentální dovednosti a ještě před jednáním si zjistí potřebné informace o lidech či společnostech, se kterými jedná. Připravený člověk je málokdy překvapen. A když už je překvapen, tak taktně dokáže využít svých připravených podkladů pro zabránění vzniku absolutní pohromy. Proto neváhejte a před každou schůzkou si sepište důležité informace, body a cíle, které chce probrat.

3. Smiřte se s tím, že vše může dopadnout katastrofálně

Když se smíříte s neúspěchem, ještě než se dostaví, ale vnitřně víte, že se nechcete snadno vzdát, tak přebíráte kontrolu nad sebou samými a vytváříte v sobě klid, který přesvědčí všechny ostatní u stolu. Opravdu schopný vyjednavač ví, že vždy vše nemusí dopadnout dle jeho představ, ale svět poskytuje neskutečně mnoho možností a cest kudy se vydat a tento fakt ho uklidňuje.

4. Naslouchejte druhé straně a projevte respekt

Nic neudělá druhým lidem více dobře než to, když si jich vážíme. Proto není na škodu naučit se zvyky slušného vystupování a při začátku jednání se soustředit na náladu a reakce ostatních a brát v potaz jejich postoj. Vciťte se do druhých, jednání se pak vedou daleko lépe, když jim rozumíte i srdcem a ne jenom hlavou.
úprava kravaty

5. Buďte optimisté a věřte si

Není nic lepšího než komunikace s člověkem, který se soustředí na způsob soutěže win – win a věří, že tyto cesty společné výhry existují. Člověk, který je plný pozitivní energie a realistických zkušeností má větší šanci, přesvědčit druhé. Uznejte sami, nejednalo by se vám s takovýmto člověkem lepé?