Pravák nebo levák?

Strany těla u většiny živočichů jsou uspořádány tak, aby byly souměrné. U lidí to není žádná výjimka. Základní smyslové orgány jsou vždy ve dvojici – máme dvě ruce, dvě nohy, dvě oči i uši, dvě nosní dírky, dokonce i náš mozek je rozdělen na dvě poloviny. Přestože je vše spárováno, náš mozek tak trochu nadržuje jedné straně.

Ať už jste pravák nebo levák, nikdy to neznamená, že zbytek těla následuje preferenci rukou. Takže i praváci mohou mít dominantní levou nohu a naopak. Někteří mají dokonce přirozenou obourukost, oboustrannost či křížovou dominanci, kdy můžete například psát levou rukou, ale krájet nožem zase pravou.

Mnoho vědců se pokoušelo vysvětlit, proč u lidí převažuje pravá strana některých funkcí, ale přesné vysvětlení nenašli. Stranová orientace pravděpodobně záleží na umístění dominantní hemisféry, což je ta, z níž vychází akce. Ovšem zda je nějaký faktor, který by určoval, která strana bude dominantní, se nedokázalo prokázat.

SPOLEČENSKÝ TLAK
o   Začátkem 20. století byly v evropských a amerických školách děti trestány za to, že používaly levou ruku. Mnoho dětí tak bylo přeorientováno na praváky.
o   V mnoha částech světa, například v Indii nebo Indonésii, je ještě dnes neslušné levou rukou jíst nebo přijímat dary.
o   Napravování leváků sahá až do doby starých Římanů. Již v této době leváctví neakceptovali, a pokud se někdo projevil jako levák, přivázali mu levou ruku k tělu, aby byl nucen naučit se používat pravou ruku.
o   Eskymáci dokonce kdysi věřili, že každý levák je čaroděj.
o   V Japonsku zase mohli muži propustit svou ženu, když zjistili, že je levačka.

AKCEPTACE LEVÁKŮ
Napravování leváků však způsobovalo závažné psychologické, neurologické a pedagogické problémy, proto již ve druhé polovině 20. století začali v západních zemích leváky akceptovat a postupně se od jejich napravování upouštělo. V Československu bylo přeučování leváků oficiálně zrušeno 10. února 1967.

Dnes se dokonce vyrábějí sportovní, hudební i pracovní nástroje, jako jsou například nůžky nebo psací potřeby, pro leváky. V některých zemích dokonce můžete potkat specializované obchody pro leváky.