Úvahy a představy o kráse

Když se budeme bavit o kráse, tak každý z nás si bude představovat něco jiného. Protiklad nebo postoupnost krásy je ošklivost a s těmito slovy se setkáváme po celé věky. Takže by se dalo říci, že krása je pojem čistě relativní, která je vnímána smysly každého jedince jinak.

Co si například představují ženy o kráse? Převážná většina má vysněnou krásu jinou. Možná proto, že v daném čase se prezentuje krása ženy taková, která je pro ni až nedosažitelná. Například podle štíhlých modelek a diktátu módy. Ale je to určitě psychická záležitost každé ženy. Ještě že ženy mají zdravý ženský rozum a uvědomují si, že jejich krása je jiná a nebudou se kvůli tomu trápit.

Pro ženu je důležité hlavně její sebevědomí a ví, že nemusí vypadat jako modelka. A například každá žena – matka ví, je naprosto přesvědčená, že její dcera nebo syn jsou nejkrásnější.

    o    Pohled muže na krásu ženy je od nepaměti stále stejný. Některým si líbí ženy štíhlé, kypré, světlé, tmavé, ale převážně muži v ženách vidí budoucí matkových dětí: vnímají poměr boků a pasu, kyprá ňadra, pravidelnou tvář, čistou pleť, zdravé vlasy a zuby, hlas, držení těla, chůzi a vůni – vše, co k ženě patří. A každý muž si vybere pro sebe tu krásnou.

Co je pro někoho například objektem krásy a touhy, pro druhého může být jen krásným obalem. Pak je i období, kdy v určitém věku napadne každou ženu, jestli je ještě krásná, když pomalu ztrácí své křivky a vlasy šediví. Ale i s touto krásou se dokážou ženy vyrovnat.

    o    Krása – to je i estetické hodnocení určité kategorie – krása člověka, přírody, myšlenky, oděvu, vztahu, obrazu… a to každý z nás vnímá jinak. A estetika je těsně spjatá se vkusem a někdo už napsal, že vkus je spojený s představou o kráse. V různých dobách, v různých společenstvích a národech se představa ideálu krásy a dokonalosti jiná, neustále se mění a vyvíjí.

V každém období představa o ideálu krásy označí i to, co je ošklivé a nevkusné. Jednoduše řečeno, pohled na krásu má mnoho protikladů.

    o    Pokud je něco krásné – tento pojem každý svým způsobem může vnímat jinak. Pokud se týká krásy lidské bytosti, například ženy, tak někdo vnímá krásu těla, druhý vnímá krásu intelektu  a vnitřní krásu.