Jak se vypořádat se stěhováním?


Mnohdy slýcháme rÄení, že je lepší vyhoÅ™et, než se pÅ™estÄ›hovat, ale je toto rÄení skuteÄnÄ› založeno na pravdÄ› nebo se má jednat jen o jakého si strašáka, který dnes už dávno neplatí? Pokud se v průbÄ›hu stÄ›hování vyhnete zásadním chybám, kterých se mnoho z nás v urÄitých okamžicích dopouÅ¡tí, můžete proces stÄ›hování zvládnout ve zdraví a s úsmÄ›vem na tváři.

papírové krabice

Pokud se stÄ›hováním nemáte jeÅ¡tÄ› žádnou zkuÅ¡enost, jistÄ› si s ním velkou hlavu nedÄ›láte. VždyÅ¥ pÅ™eci o nic nejde, pÅ™ijedou stÄ›hováci, ty naloží a zase vyloží nábytek a krabice na konkrétním místÄ› a máte za den Äi dva hotovo. Jenže stÄ›hování bohužel obnáší mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Přípravné práce, peÄlivé balení vÄ›ci do krabic, samotný pÅ™esun vÄ›cí, následné vybalování…rozhodnÄ› se nejedná o Äinnosti, které bychom s radostí podstupovali každý den. PÅ™i správném rozvržení vÄ›cí a organizaci Äasu to ale půjde skoro samo.

papírové boxy

Základem klidného spaní a organizovaného stÄ›hování je odborná firma, která má se stÄ›hováním nÄ›kolikaleté zkuÅ¡enosti a jejím zapříÄinÄ›ním se celá akce výraznÄ› zjednoduší. Pokud si na celou akci troufnete sami jen za pomoci rodiny a přátel, rozhodnÄ› budete potÅ™ebovat alespoň prostornÄ›jší dodávku, která vám stÄ›hování usnadní. PůjÄovna dodávek Praha pujcovna-praha9.cz je tak skvÄ›lou volbou v podobné situaci.

Organizované stÄ›hování bez zbyteÄného chaosu a nervů

PÅ™i stÄ›hování je potÅ™eba zaÄít menšími kusy nábytku a až nakonec nakládat velké sestavy, které pak naopak na místÄ› urÄení vyložíte jako první a nebudou zbyteÄnÄ› pÅ™ekážet pÅ™i vykládání ostatních vÄ›cí. Už pÅ™edem je vhodné pÅ™emýšlet o pÅ™edběžném organizování a rozložení nábytku v novém domovÄ› a podle toho je nakládat do stÄ›hovacího vozu.

S opouÅ¡tÄ›ním starého domova také pÅ™ichází na Å™adu spoustu papírování a formalit, které je lepší vyřídit s pÅ™edstihem a bez zbyteÄných nervů.